Giỏ hàng

Anh Joey Trần

Uống 1 ly là cũng no ngang ngang, đỡ ăn. Mà bị ghiền nha, có bữa sáng uống 3 ly luôn. Nhiều người hỏi sữa lắm.