Giỏ hàng

--Chi (mua cho bà nội)

Bà cảm thấy dễ chịu bao tử nên dung sáng dậy và tối trước khi đi ngủ. Sữa béo béo thơm thơm. Bà còn nói dễ đi “tiêu”, tại người lớn tuổi mà các chức năng trong cơ thể nó hơi khó hoạt động như lúc trẻ…